Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rod Heinrichů

26. 3. 2015

Paměti rodiny Heinrichů.

 

Sestavil, na podkladě dat čerpaných z Czernínského archivu v Jindřichově Hradci, oddíl VII. B/D/J, (Personalie: Beamten, Diener, Jäger) a podle výpisů z matrik u farního úřadu v Horní Pěné, Jarošově a Roseči, Rudolf Heinrich, důchodní Czernínského velkostatku v Jindřichově Hradci. 

26/3.1723: Zápis, týkající se Jana Heinricha Michaela, Jägera v Rudigu.
 

27/1.1746: Attestation Johan Heinrich Michael, Jäger in Rudig

 

Rudig / Vroutek

Název je pravděpodobně odvozeno od slova "vrutice", což bylo označení pro bystřinu.

 

1/7.1870: Opis dopisu Hofjägra Františka Heinricha ve sv. Markétě lesmistru Jiřímu Wachtlovi v Jindřichově Hradci:

Euer Wohlgeboren!

Sende hiermit den Auszug aus dem Gedenkbuche meines Großvaters und Vaters!

"Soweit das Gedenkbuch lautet, ist mein Großvater im Jahre 1782 in Revier Klenau als Förster gewesen, wurde 1796 nach Rudolfy (Neuhaus) übersetzt, wo er bis zum Jahre 1804 in Diensten stand, und am 27/XI. selben Jahres abstarb. Mein Vater aber schon am 1. Oktober 1804 sein Dekret als Förster in Rudolfy erhält.

(...zde pravděpodobně kus textu z přepisu schází, další text se musí týkat až Františka Heinricha 1777-1841, tj. syna Tomáše Heinricha 1738-1804 a otce pisatele listu, též Františka Heinricha 1811-1888...)

1818 den 19/3 ist er aus den Rudolfer Reviere in die Neumüller übersetzt worden.

1827 ist er eben dort als Hofjäger ernannt worden,

1833 wieder gegen Umtausch mit Förster Pauk in gleicher Eigenschaft übersetzt worden, wo er am 10.3.1841 abstarb.

Den 12/XII.1833 bin ich auf hohen Befehl Sr Excellenz auf die Herrschaft Fürsten Rohan als Forstamtsadjunkt eingetreten.

Den 22. September 1834 von dort auf die Herrschaft Neuhaus als Adjunkt in die Margarethen-Revier einberufen geworden,

1.4.1840 als Forstamtsadjunkt nach Neuhaus,

den 20. September 1840 als Leibjäger zu Sr Excellenz nach Wien abgegangen.

1843 als Revierförster auf die Herrschaft Petersburg Rudolfy Revier angestellt worden.

1.I.1846 von dort auf die Herrschaft Neuhaus Kaspari Revier übersetzt worden.

Am 1.I.1860 als Hofjäger ernannt.

NB/. Wo mein Großvater vor den Jahre 1782 war ist in unseren Gedenkbuch nicht angegeben, ob er mit Ihrem Herrn Großvater von Schmiedberg hergekommen, oder früher in einer anderen Revier war, ist unbekannt.
 

 St. Margarethen, am 11/2.1883.

 Heinrich Franz, mp.

 An meine Forstdirektion!

 Aus Rücksicht der besondern Verwendung in Meinem Dienste verleihe ich dem altgedienten-Margarethen Förster Franz Heinrich den Hofjäger Titel.

 Petersburg, am 23. Juni 1870

 Jaromir Gf. Czernin, mp.
 

5/7.1804 žádal Revierjäger Tomáš Heinrich, Revier Rudolfy, aby jeho synu Františkovi uděleno bylo místo revírníka po něm. Žádost odůvodňuje Tomáš Heinrich tím, že je nemocen a že dle úsudku lékařů a podle toho jak také sám na sobě cítí, nebude moci službu dlouho vykonávati a že jej již delší dobu jeho syn František ve službě zastává.

 V této žádosti uvádí dále, že on (Tomáš Heinrich) slouží již v hraběcích službách přes 42 roků a že jeho otec již také v hraběcích službách jako zahradník přes 40 sloužil a proto, aby byl vzat na jeho žádost zřetel.

 Že v žádosti té … jen pravdu uváděl, svědčí ta okolnost, že nedlouho na to, jak matrika zemřelých v Horní Pěné mluví, zemřel 27/XI.1804 v č. 68 (myslivna Rudolfy) Thomas Heinrich, Revierjäger, 66 Jahre alt an Brustwassersucht.
 

 Výpisy z matrik farního úřadu v Horní Pěné: Rodina Heinrichů:

Zápisy z let 1809 až 1825 o narození sedmi dětí, všechny narozeny v Horní Pěné č. 68 (Rudolfy)

Rodiče: Franz Heinrich, Revierjäger und Maria Anna, Tochter des Adalbert Komárek, Müllermeisters in Jareschau No 34

 

 


 

 

Rodokmen v přímé synovské linii:

 

Heinrich, 

zahradník Czernínský, kde, dosud nevyřešeno,

 narozen asi v létech 1695-1700
 

Heinrich Tomáš, 

narozen 1738, zemřel 1804 v Rudolfy, syn

 Heinricha, Czernínského zahradníka

Sloužil jako Jäger a Hofjäger pravděpodobně v Herštýně, pak v Klenově a konečně v Rudolfy, kde zemřel
 

Heinrich František,

 narozen 1777 či 1775, zemřel v Barboře 1841

Byl lesním, Jägrem a Hofjägrem v Rudolfy (Rudolfy Jägerhaus, Horní Pěna), Vorwaldě (Na Předním, mezi Lásenicí a Číměří u kopce Fořmistrovka a samot Vojířova) a Barboře, kde zemřel
 

heinrich-franz-----1839.jpg


Franz Heinrich * 1775, portrét z roku 1839

Na zadní straně napsáno:
Abgemahlt Anno Christi 1839 im Monate Mai in 64 Jahre meines Alters, Franz Heinrich.

 

 

Heinrich Franz Xaver, 

narozen 1811 v Rudolfy, zemřel v Jindř. Hradci r. 1888

Pracoval jako lesní adjunkt v Markétě, adjunkt lesního úřadu v Jindřichově Hradci, osobní myslivec Jeho Excelence ve Vídni, revírník v Rudolfy, na Petrohradsku (Rudolfy Jägerhaus, Jesenice u Podbořan), revírník v Kašpary (severně od Stráže nad Nežárkou) a Hofjäger v Markýtě (další ze tří hájoven mezi Lásenicí a Číměří u kopce Fořtmistrovka), zemřel na pensi v Jindřichově Hradci

_

heinrich-franz-xaver-----asi-1860.jpg

 

Margarethen Revier

V rozsáhlém příhraničním Svatomarkétském polesí – Margarethen Revier (známém též jako Zadní Dubovice), které leží v katastru bývalé obce Dolní Lhota, a jež patřilo až do první pozemkové reformy k czerninskému panství J. Hradec, nalezneme nedaleko od nejvyššího místa vrchu Homolky (607 m n. m.) lokalitu zvanou Fabianek, též Fabianův vrch. Od roku 1974 zde existuje přírodní rezervace o rozloze 22,8 ha. Místo získalo jméno podle poustevníka Fabianka, který dlouhou dobu žil ve zdejších skalách. V letech 1761–1804 tu stál malý dřevěný letohrádek „Fabianihaus‘‘ Jana Rudolfa hraběte Czernina z Chudenic. Poblíž Fabianova vrchu, odkud byl dříve hezký výhled směrem k Jindřichovu Hradci a vůbec po celém širokém okolí, chtělo panství postavit také rozhlednu. Plány ke stavbě věže vypracoval dne 3. října 1843 proslulý a osvědčený jindřichohradecký stavitel Josef Schaffer. Panství počítalo s tím, že za práci zaplatí celkem 547 zlatých a 41 krejcarů, ke stavbě bude potřeba mimo jiné 25 kubických sáhů lomového kamene, 6.200 kusů cihel, 2.500 kusů šindele, 6.000 kusů šindelových hřebíků atd. Ze stavby nakonec sešlo, údajně pro nedostatek finančních prostředků. 

 

Prameny

Archiv Národního muzea v Praze, Pozůstalost Františka Tischera, František Tischer: Paměti hvozdu Svaté Markéty (kopie rukopisu uložena ve Státním oblastním archivu v Jindřichově Hradci). 

SOkA J. Hradec, Velkostatek J. Hradec, Stavby a opravy lesních budov, 1719-1938, č. kartonu 442.

 

 

Petrohrad (zámek)

Postaven Jaroslavem Libštejnským z Kolovrat v letech 1559 - 1560, opraven po třicetileté válce Černíny a koncem 17. století podstatně rozšířen podle návrhu G. B. Alliprandiho. Pozdně zbarokován v polovině 18. století, opraven po požáru v roce 1915.

Trojkřídlá budova půdorysu U. Renesanční křídlo dvoupatrové s věží (v průjezdu 2 kamenné desky z let 1570 a 1572), 2 barokní patrová křídla, u severního nádvoří vnější dvouramenné schodiště, na severní fasádě pětiosý rizalit. V sv. nároží bývalá zámecká kaple, dnes farní kostel sv. Vavřince. Naproti zámku v hospodářském dvoře úřednický barokní dům. Park z konce 18. století, upravován v 19. století, s několika vzácnými dřevinami. Částečně přístupný. V něm empírový zahradní domek.

  

Heinrich Franz, syn Franze Xavera

* 1838, Kašpari, † 7.10.1916 Sýkora

Sloužil jako revírní lesní na hájovně Sýkora.
 

heinrich-franz-----asi-1890.jpg

 

Heinrich Karel, syn Franze Xavera

* 20.12.1846, Kašpari, 10.4.1935, Stráž nad nežárkou.
Sloužil jako lesní adjunkt v Markýtě, Rudolfy, na Petrohradsku a Gössingu,
jako lesní v Schützhausu, revírník v Bělešově, Herštýně a Kamýku na Chudenicku.

Posledním povoláním lesní správce, posledním bytem ve Stráži nad Nežárkou č.p. 55 (nyní budova pošty).
 

heinrich-karel-----asi-1900.jpg

 

 

Kašpari / Kašpary

Hájovna asi 3 km SSZ od Stráže nad Nežárkou. V polesí zámku Jemčina

 

Gössing

Jeseň (Gässing), také: Gessing, Doupovská Jeseň, Gössing, Jeseň u Doupova, Kasin

 

Jeseň ležela v nejjižnějším cípu bývalého kadaňského okresu, v nadmořské výšce 735 m. Od Doupova byla vzdálena přibližné 7 km JV směrem.

Název Jeseň je slovanského původu a první zpráva o existenci Jeseně byla v gruntovní knize Jírova v roce 1584. Roku 1654 patřila ves k panství Chrašťany.

Brzy nato se Jeseň stala součástí panství Krásný Dvůr, patřícího hraběti Heřmanu Černínovi z Chudenic. U tohoto panství, patřícího stále Černínům, zůstala Jeseň až do roku 1850, kdy se stala samostatnou obcí v okrese.

Asi 2 km východně od Jeseně stávala na úpatí vrchu Pilíř hájenka.

 

Běleč / Bělejšov

vrch záp. od Švihova (hjt. Klatovy), 708 m vysoký, s něhož jest rozkošný rozhled na všechny strany kraje plzeňského. Význačné jsou na něm skaliny buližníkové k východu vyčnívající a dle nápadných forem svých »Kazatelna« a »Samohrd« zvané. V sousedství k západu zvedá se vrch Bělečov (u lidu Bělejšov), 695 m vysoký.

 

Heinrich Rudolf, syn Franze Xavera

* 1849, Kašpari, † 24.10.1873 Stráž nad Nežárkou

Sloužil jako lesní inženýr.

 

 

Heinrich Karel, syn Karla Heinricha

 * 3.12.1883, Bělějšov u Chudenic, † 5.9.1964, Borová / Český Krumlov
byl prvorozeným synem shora řečeného Karla Heinricha narozeného roku 1846 v Kašpari.

Bratrů Heinrichů bylo dohromady pět. Všichni se věnovali lesům.
Karel, nejstarší z pěti bratrů, dále František, Rudolf (autor textu rodokmenu zde výše uvedeného), a dvojčata Josef a Jan.
Ač se všichni bratří dožili běžného dospělého věku, Karel je přece všechny přežil…

Pracoval mimo jiné jako sládek v Malzfabrik v Kaiser-Ebersdorf u Vídně, od roku 1922, kdy se vrátili s manželkou Marií, rozenou Mrázkovou, do svých rodných jižních Čech, pracoval především v Českém akciovém pivovaru v Českých Budějovicích jako předák (zástupce sládka). Dále se věnoval lesnictví a myslivosti, hodně fotografoval (jeho fotografie i na tomto webu). Své stáří prožil v Borové 32 (p.p. Chvalšiny).

heinrich_karel_junior_photo0001.jpg

 

 


 

Heinrich František,

 * 1886, myslivna Nový Herštejn, † 15.7.1936, Znojmo

Před r. 1914 až asi 1922 Správce Czernínské hraběcí voroplavby Šimanov u Stráže nad Nežárkou

Asi od 1928 až do roku 1936 nadlesní a správce státní pily ve Znojmě
 

fanina-heinrich--spravce-vorove-cesty-na-simanove-----asi-1912.jpg

___

___ 

 

.

Heinrich Rudolf,

 * 29.3.1890, myslivna Nový Herštejn, † 12.10.1954, Stráž nad Nežárkou

Autor rodových zápisů
 

heinrich_rudolf_photo0001.jpg

 

 

 

 

Heinrich Jan,

 * 1891, myslivna Nový Herštejn, † 29.9.1955,

Vrchní lesní správce Státních lesů

 

heinrich_jan_photo0001_500.jpg

 

 

 

 

Heinrich Josef,

 * 1891, myslivna Nový Herštejn, † 24.10.1944, Chudenice

Czernínský nadlesní v Chudenicích

heinrich_josef_photo0001.jpg

 

 

 

 

Heinrich František, syn Františka Heinricha * 1886, † 1936,

* 1917 Šimanov u Stráže nad Nežárkou, † 8.5.1990, Třeboň

Lesní inženýr, Státní lesy

Poslední mužský potomek rodu Heinrichů, který pracoval pro les…

 

heinrich-frana-----1935.jpg

 

 

 

Jelikož podle ústního podání působil rod Heinrichů ve službách hrabat Czernínů z Chudenic 9 generací, bylo by třeba vypátrati v archivu ještě 2 až 3 generace nazpět, což je ovšem práce velmi obtížná, jelikož čím starší doba, tím méně záznamů.

V Jindřichově Hradci, dne 25. července 1932.

 Rud. Heinrich
 

Doplněno v Praze 2. února 2014 a 25. března 2015

 Pet C. Heinriche (vnuk Karla Heinricha  * 1883, † 1964)

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Rod Seifert-myslivci hraběte Czernína Jindřichův Hradec

Karla, 12. 12. 2018 10:10

Dobrý den,
v roce 1786 se provdala Catharina Prinzin(můj rod) za Franz Seifert,myslivec hraběte Czernína,jejich děti se narodili v Jindřichově Hradci, na Svaté Barboře -hájovna,FÚ Roseč a Pšovlky-hájovna FÚ Oráčov.
Karla Vosejpka

Re: Rod Seifert-myslivci hraběte Czernína Jindřichův Hradec

Pet Heinriche, 15. 1. 2019 15:55

Vážený pane Vosejpko,
děkujeme za Váš příspěvek i za následně zaslaný e-mail, na který jsme odpověděli a, doufám, odpověď Vám zdárně dorazila.
Bohužel nemáme kapacity a ani detailnější znalosti k dohledávání rodových informací. Proto je každá seriózní informace, obohacující pohled na minulost lesnictví a rybníkářství Jindřichohradecka, jeho dějiny a s nimi spjaté odborníky, vítaná.
Pokud by moji kolegové, sídlící v regionu našeho zájmu, nějaké informace měli, rádi by se o ně podělili. V současnosti však takové údaje nemáme.
A naopak, pokud by se Vám podařilo v rámci Vašeho dalšího pátrání nalézt bližší údaje a fakta, které byste chtěl uvést na těchto stránkách, prosíme o jejich zaslání. Zajímavé texty i obrázky rádi na tento web připojíme…

S poděkováním a pozdravem
Pet C. Heinriche
SPJHLR

Franz Wagner - revírník Czernínů v Neuhausu v pol. 19.století

Viktor Kubín vik.ku@tiscali.cz, 12. 12. 2017 14:39

Dobrý den.Zaujal mne Váš příspěvek.Neboť otec mé prabáby sloužil jako revírník Czernínům v Neuhausu od poloviny 19.stol..Hledám následníky (případně typ na púdaje o předcích)Franz Wagner*10.6. 1824,(syn Antona Wagnera - byl také fořt Czernínů v Neuhausu) a Marie Anny Kraus*6.1.1840. Franz byl revírníkem na panství Černínů Neuhaus bytem 173 Neuhaus (Jindřichův Hradec). Měli spolu dceru Annu Wagner * 25.7.1871 narozenou v Radeinles - Fasangarten 33. Měla sourozence(2 sestry a bratra),někdo z nich odešel do Ameriky.Ona se (14.4.1896 Neuhaus vdala) za Adolfa Kropáčka*26.6.1865 Hláska.Zkoušel jsem kontaktovat hraběte Czernína,ale vůbec neodpověděl. Uvítal bych typy k pátrání. Jsem v důchodu a žiji v Rychnově n.Kn.

Re: Franz Wagner - revírník Czernínů v Neuhausu v pol. 19.století

Pet C. Heinriche, Spolek…, 21. 1. 2018 1:21

Vážený pane Kubíne,
velice si vážím Vaší reakce a těší mne Vaše důvěra, leč, bohužel, ani já osobně, a pokud vím, pak ani v našem Spolku, nemáme k dispozici materiály, které by Vám snad mohly ve Vašem pátrání pomoci.
Zkuste digitalizované zdroje SOA Třeboň, případně Černínský archiv tamtéž či v Jindřichově Hradci.
Zde výše uvedené texty byly vytvořeny na základě (bohužel nyní již nekompletních) písemných pamětí a zápisů více generací rodu Heinrichů a za přispění přátel a členů Spolku.
Nebylo v našich silách a možnostech, při čistě amatérské práci, pojmout veškerý Czernínský lesnický a vodohospodářský personál.
Výsledky této práce jsme zde vystavili a další jsou i součástí expozice Muzea Spolku, viz tyto stránky.
Pokud Vy sám však máte bližší údaje či dokonce dokumenty neb fotografie, jistě by se, při jejich souvztažnosti s tématem a zájmy Spolku, pro ně na těchto stránkách našlo místo.
Pokud bychom však na nějakou stopu, ukazující na Vámi uvedené údaje, narazili. dáme Vám vědět.
S úctou
Pet C. Heinriche